Bay.t Ek Modüller (Pdks)

Personel bölümü, işletmenin bordro işlemlerinin tamamının takip etmesi ve yasal gerekli evrakların düzenlenmesi mümkündür. Personel sicil kartları, personellere ait detaylı bilgilerinin girilmesine olanak sağlar. Personele ait sicil kartları üzerinden;

  • Sigortalı Bildirim Belgesi
  • İşe Giriş Bildirgesi
  • Çalışma Belgesi
  • Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait)
  • İhbar Tazminatı
  • Kıdem Tazminatı
  • İbraname
  • Personel Kayıt Bilgisi
alınabilmektedir.
Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle ilgili Personel Sicili Kartı Aile Bilgileri bölümüne sayısız giriş yapılabilme olanağı bulunmaktadır. Bu aile bireylerine ait Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuk), Vizite Kağıdı (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) düzenlenebilmektedir.
Personellere ait ücret hesaplamaları Net Ücretten Brüt Ücrete, Brüt Ücretten Net Ücrete yapılabilmektedir.
Toplu olarak personel ücretlerine zam yapılacağı gibi istenilen oranda da yapılan zammı geri almak mümkündür.
Puantaj işlemleri tekli veya çoklu olarak yapılmaktadır. Puantaj fişi içerisinde puantajın Mahiyeti bulunmaktadır. Bildirimi yapılan puantajın hangi mahiyette bildirim yapıldığının bilgisi program içerisinde de takip edilebilmektedir
İşyeri Kartı ile bir firmanın birden çok işyerinin aynı firma içerisinde personel işlemleri takip edilebilmektedir. İşyeri kartlarından İşyeri Bildirgesi düzenlenmektedir. İşyeri kartlarında işyeri ile ilgili sorumlu olan yöneticilerin tanımlamaları da yapılmaktadır.
Personel sicil kartlarına cari kart bağlantısı yapılarak personel cari hareketlerinin takibi mümkündür.
Personel icmal bordrosu üzerinden cari bağlantılı personellerin net ücretlerine ait otomatik olarak cari alacak dekontları düzenlenebilmektedir.
Çıkış işlemleri yapılmadan sadece bilgi amaçlı olarak hızlı bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir.      

Bu Yazıyı Paylaş