Veri Yedekleme Ve Önemi

Yedekleme Nedir ?
En genel anlamıyla, bir  bilgisayar sistemini işlevsel kılan temel  birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, ariza, hata, hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramasını ve verilerin geri dönülemez biçiminde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla kopya halinde bulundurulmasını sağlayan işlemler bütünüdür.
Yedeklemenin Önemi
Temel olarak bilgi kayıplarının belirli sebepleri vardır: donanım arızaları, yazılım hataları, insandan kaynaklanan. Modern donanımların oldukça güvenilir olmasına rağmen, halen kendiliğinden arızalar çıkarabilmektedir. Bunların en başında verilerimiz sakladığımız hard diskler gelmektedir belirli zaman sonrasında hard diskimiz manyetik ortamlardan etkilenip bozulabilmektedir. Yazılımlara pek güven olmasa da kendini kanıtlamış programlar istisnadır. İnsandan kaynaklanan hatalar ise bir amaç uğruna sizin verileriniz yok edebilir veya küçük bir hataları sizin bütün verilerinizi kurtarılmaz bir duruma sokabilir. Yedekleme bilgi yatırımımızı korumanın bir yoludur. Bilgilerimizin çeşitli kopyalarına sahip olursak, her hangi bir kopyanın bozulması bizim için problem teşkil etmez.

Bu Yazıyı Paylaş